Skip to main content

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Laatste afgelopen Evenementen

Koffieconcert Haskerhorne

Dorpshuis "Tefpunt" Haulsterweg 3, Haskerhorne

Het "koorjaar" sluiten we weer af met een koffieconcert. Iedereen die het koor een warm hart toedraagt wordt bij deze van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Aan het programma...

Vijf korenconcert

Trinitas Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen

Ook dit jaar zal er een optreden zijn van de 5 koren die onze dirigent Lars Mulder onder zijn directie heeft. Noteer deze datum alvast in uw agenda, want groots ...