Bestuur

Het bestuur vergadert elke maand over lopende en toekomstige zaken. Een van de leden heeft zitting in de muziekcommissie, om de lijnen zo kort mogelijk te houden, i.v.m. met een snelle besluitvorming.

Het beleid is er op gericht om:

  • Het niveau op peil te houden door scholing en of bijscholing.
  • Het al bestaande brede repertoire kritisch te blijven volgen en waar wenselijk aan te vullen,.
  • Zorgen voor de juiste verdeling van religieuze en profane muziekstukken.
  • Er zorg voor dragen dat ieder lid het gevoel heeft, dat zijn inbreng belangrijk is.
  • Het ledenaantal aan een maximum houden, waardoor bovenstaande beleidspunten optimaal tot hun recht komen.
  • Evenwicht te houden tussen inspanning en ontspanning.

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Functie Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon
Voorzitter Henk Deinum Kon. Wilhelminalaan 50 8501 KW Joure 06-55927651
Secretaris Klaas Altena Spegel 24 8502 BH Joure 0513-419975
Penningmeester Sible de Boer Groenhof 60 8501 VX Joure 0513-413778
Alg. adjunct Jancko Bakker Mauritslaan 119 8448 PM Heerenveen 0513-683881
Vicevoorzitter / Bibliothecaris Bertus Kalteren Tolhuisweg 33 8443 DV Heerenveen 06-20831515

 

Naast het bestuur functioneren een:

Functie Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon
Muziekcommissie Henk Deinum Kon. Wilhelminalaan 50 8501 KW Joure 06-55927651
Muziekcommissie KlaasJan de Jong Munt 113 8446 AM Heerenveen 06-25424877
Muziekcommissie Bertus Kalteren Tolhuisweg 33 8443 DV Heerenveen 06-20831515
Muziekcommissie John Le Noble Stjoerboard 66 8502 AC Joure 0513-853450
Muziekcommissie Sipke Walsma Boech 2 8502 AN Joure 06-22162041
Muziekcommissie Lars Mulder Fluessen 61 8446 NT Heerenveen 06-28665443
Dirigent Lars Mulder Fluessen 61 8446 NT Heerenveen 06-28665443
Koormeester KlaasJan de Jong Munt 113 8446 AM Heerenveen 06-25424877