Skip to main content

Het Chr. Reg. Mannenkoor “ZINGEND VERBONDEN” bestaat sinds 1 januari 2020 en is ontstaan uit een fusie tussen Chr. Reg. mannenkoren “Credo” te Heerenveen en “Cantate cum Gaudio” te Joure e.o..

Het repertoire omvat in diverse talen een grote verscheidenheid in zowel geestelijke als algemeen wereldse liederen van klassiek en hedendaags origine. Ook spirituals, operettes, opera’s en musicals maken hier onderdeel van uit. Optredens met specifiek repertoire worden verzorgd tijdens eigen concerten, in bejaardentehuizen, en bij medewerking aan kerkdiensten, speciale (uitwisselings-)bijeenkomsten, jubilea enz.

Er is weer plaats voor nieuwe leden!

Meer informatie

Zingend Verbonden wordt onder meer gesponsord door de navolgende bedrijven: