Skip to main content

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Jaarvergadering

De Oerdracht Elias Annes Borgerstraat 46, Joure, Friesland, Nederland

Op deze avond is er geen koorrepetitie, maar houden we onze jaarlijkse ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de toekomst plannen aan de leden voorlegt.

Vijf korenconcert

Trinitas Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen, Nederland

Ook dit jaar zal er een optreden zijn van de 5 koren die onze dirigent Lars Mulder onder zijn directie heeft. Noteer deze datum alvast in uw agenda, want groots ...

Koffieconcert Haskerhorne

Dorpshuis "Tefpunt" Haulsterweg 3, Haskerhorne, Friesland

Het "koorjaar" sluiten we weer af met een koffieconcert. Iedereen die het koor een warm hart toedraagt wordt bij deze van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Aan het programma...