Skip to main content

Vanuit een fusie tussen de chr. reg. mannenkoren “Credo” te Heerenveen (opgericht in 1977) en “Cantate cum Gaudio” te Joure e.o. (opgericht in 1968) is het Chr.Reg.Mannenkoor “ZINGEND VERBONDEN” per 1 januari 2020 van start gegaan en als zodanig, met als standplaats Joure, notariëel opgericht op 25 februari 2020. De naam “Zingend Verbonden” is op voordracht van een door het bestuur ingestelde selectiecommissie unaniem door de leden gekozen uit een 14-tal inzendingen. Hij wil enerzijds verwijzen naar de ambitie om zich door zang met elkaar verbonden te voelen en anderzijds om in harmonie te werken aan een toekomstbestendig mannenkoor.

De vier koorpartijen zijn evenwichtig verdeeld over het bij de oprichting getelde bestand van 50 enthousiaste koorleden. Het repertoire omvat in diverse talen een grote verscheidenheid in zowel geestelijke als algemeen wereldse liederen van klassiek en hedendaags origine. Ook spirituals, operettes, opera’s en musicals maken hier onderdeel van uit. Optredens met specifiek repertoire worden verzorgd tijdens eigen concerten, in bejaardentehuizen, en bij medewerking aan kerkdiensten, speciale (uitwisselings-)bijeenkomsten, jubilea enz.

Als dirigent fungeert de per 1 september 2019 bij het voormalige Cantate cum Gaudio aangestelde heer Lars Mulder uit Heerenveen. Hij studeerde aan het Zwolse Conservatorium artEZ en dirigeert momenteel 8 koren in Friesland. Zijn jarenlange ervaring, zijn charisma en correcte, gedegen en warme uitstraling hebben tot zijn keuze geleid. Op muzikaal terrein mag zijn veelzijdigheid indrukwekkend genoemd worden: hij zingt, speelt piano, orgel, accordeon, gitaar, accordeon en klavecimbel en beheerst eveneens de kunst van het drummen. Hij is in staat om diverse composities en arrangementen te creëren die uiteenlopen van eigentijdse muziek naar popgenre en van opera tot religieus.

Met het oog op een gezond toekomstperspectief werken koor en dirigent, o.m. door stemtraining en vernieuwing van het repertoire, continue aan een optimale koorklank en een gevarieerd programma.  Een verantwoorde mix van concentratie, humor en onderlinge saamhorigheid zien wij hierbij als wenselijke componenten.